You are currently viewing Završena adaptacija Urgentnog bloka

Završena adaptacija Urgentnog bloka

Adaptacija urgentnog bloka opšte bolnice uspješno je završena.Naime ,u septembru tekuće godine objavljen je javni poziv za izvodjenje radova na adaptaciji urgentnog bloka.Na osnovu dospjelih prijava posao je dodiljeljen firmi DOO „Inžinjering promet“ iz Bijelog Polje.Ukupna sredstva za izvođenje radova od 22.907,83€ obezbijedilo je Ministarstvo zdravlja u sadnji sa Republičkim fondom zdravstva. Cilj adaptacije je bio poboljšanje uslova u kom se zbrinjavaju urgentna stanja kao i unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite kroz stvaranja adekvatnih uslova za rad ljekarima i medicinskom osoblju.Postojeći prostor je proširen za 80m2 , kako bi se prijem pacijenata obavljao na kvalitetan način poštujući medicinske standarde i unapređujući ovaj segment zdravtvene zaštite.

Komentariši