You are currently viewing Saradnja Opšte bolnice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Saradnja Opšte bolnice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje prijavila se kao izvođač na konkurs koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore a tiče se programa ” Aktivacija krisnika MOP-a”. Angažovano je pet nezaposlenih lica koji su korisnici materijalnog obezbjedjenja porodice kroz program čiji je naziv ” Podrška službi održavanja higijene u JZU Opšta bolnica Bijelo Polje”.Cilj angažovanjana nezaposlenih lica je pružanje podrške higijenskoj službi u bolnici u periodu kada je povećana frekvencija korisnika usluga zdravstvene zaštite.

Takodje angažovano je pet lica sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje kroz javni rad ” Održavanje i čišćenje kruga JZU Opšta bolnica Bijelo Polje”.Cilj ovog javnog rada je održavanje zelene površine u krugu bolnice i stvaranje adekvatnog ambijenta korisnicima zdravstvenih usluga.

Komentariši