You are currently viewing Saopštenje za medije-Donacija

Saopštenje za medije-Donacija

Kompanija BEMAX obezbijedila je Opštoj bolnici Bijelo Polje
kontejner namijenjen organizovanju Covid ambulante gdje će
se pregledavati pacijenti sa simptomima Corona virusa.
Menadžment bolnice zahvalio se predstavnicima kompanije
Bemax i ukazao da sa ovim kontejnerom će rad ljekara i
medicinskomg osoblja biti znatno olakšan, kao i da će pacijenti
dolaze u bolnici na redovne preglede i kontrole biti zaštićeni od
moguće infekcije.

Komentariši