You are currently viewing Saopštenje za medije

Saopštenje za medije

Opšta bolnica Bijelo Polje pustila u rad pokretni RTG Opšta bolnica Bijelo Polje pustila je u rad pokretni RTG aparat. Ovaj aparat dobijen je kao dio ugovora koji se finansira iz sredstava EU, kao dio podrške Crnoj Gori u hitnom odgovoru na pandemiju koronavirusa, a aktivnosti će sprovoditi UNDP u bliskoj saradnji sa nadležnim institucijama. Pokretni RTG je značajan kao dio borbe koju vodimo sa pandemijom Corona virusa. Njegov značaj se ogleda u mogućnostima brze dijagnostike I preventivnog liječenja. Njegovo koriščenje omogućiće ljekarima Opšte bolnice brže otkrivanje prisustva virusa, lakšu dijagnostiku kao i uspostavljanje odgovarajuće terapije. Ovaj aparat se trenutno nalazi u kontejneru namijenjenom za pregled pacijenata sa simptomima Corona virusa. PR Služba

Komentariši