Pravilnik o kućnom redu

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o uslovima boravka i ponašanja – kućnog reda JZU Opšta bolnica Bijelo Polje (u daljem tekstu bolnica:), kojim se uređuje organizovanje rada, prijem i smještaj bolesnika, njega i liječenje bolesnika, ostvarivanje prava bolesnika, boravak, ishrana, posjete bolesnicima, obaveze bolesnika i ponašanja u održavanju higijene, otpust bolesnika i postupak sa umrlim licima.

Komentariši