Plan aktivnosti za suzbijanje rezistencije bakterija na antibiotike

Crna Gora se ubraja u Evropske zemlje sa visokom stopom potrošnje antibiotika, te očekivano, zauzima visoko mjesto i među zemljama sa visokom stopom rezistencije. Rezistencija bakterija na antibiotike je jedan od najvažnijih globalnih tzv. „javnozdravstvenih“ problema, a najvećim djelom je prouzrokovana zloupotrebom antibiotika, tj. njihovom neracionalnom upotrebom.

Komentariši