You are currently viewing Otvoreno Interno odjeljenje

Otvoreno Interno odjeljenje

U saradnji sa Direkcijom za javne radove i Opštinom Bijelo Polje završeni su radovi na rekonstrukciji I adaptaciji Internog odjeljenja Opšte bolnice . Izvršen je premještaj pacijenata iz prostorija staračkog doma gdje su bili privremeno smješteni u nove adaptirane prostorije koje zadovoljavaju visoke higijensko-sanitarne medicinske standarde. Ovim projektom je ostvaren osnovni cilj, a to je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite kao I posvećenost unapredjenju zdravstvene usluge kroz usvajanje novih znanja I procedura. Ovo je samo jedan u nizu projekata čiji je osnovni cilj jačanje povjerenja gradjana u rad ustanove I stvaranje uslova za nesmetan rad I efikasnu zdravstvenu zaštitu sa zadovoljnim korisnikom zdravstvenih usluga kao rezultatom aktivnosti.

Komentariši