You are currently viewing Obavještenje za medije

Obavještenje za medije

Fond zdravstva odobrio sredstva za proširenje odjeljenja psihijatrije

Odlukom o raspodjeli sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2020.godinu Opštoj bolnici u Bijelom Polju oprijedijeljeno je 50 000 eura za proširenje kapaciteta odjeljenja psihijatrije. Planirano je povećanje broja kreveta kao I unaprijedjenje uslova u kojim borave hospitalizovani pacijenti.

U toku je izrada gradjevinske dokumentacije i u toku ove godine se planira završetak radova.

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje PR Služba

Komentariši