You are currently viewing OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje , a imajući u vidu procjene rizika pojave korona virusa Menadžment Opšte bolnice Bijelo Polje donio je odluku o zabrani posjete hospitalizovanim pacijentima. Odluka je donešena u cilju zaštite pacijenata,ljekara i medicinskog osoblja. Odluka će trajati sve dok se ne steknu uslovi za njeno ukidanje.Menadžment Opšte bolnice Bijelo Polje

Komentariši