You are currently viewing Obaveštenje za korisnike usluga zdravstvene zaštite

Obaveštenje za korisnike usluga zdravstvene zaštite

Obavještavam Vas, da su zaposleni koji su obučeni za upotrebu gestovnog govora u JZU Opštoj bolnici Bijelo Polje:
-Vesna Vukojičić, medicinski tehničar
-Darinka Radović, pedijatrijska sestra

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
D i r e k t o r i c a
Dr Biserka Bulatović

Komentariši