You are currently viewing Izmjena cjenovnika

Izmjena cjenovnika

Od Ministarstva zdravlja dobili smo dopis da je u skladu sa članom 73 stav 1 tačka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Sl list CG br 3/2016, 39/2016,2/2017 i 44/2018 u informacionom sistemu opštih bolnica izvršena izmena Cjenovnika usluga za treća lica…

Komentariši