ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA


U 2023. godini podnijeto je 8 pisanih prigovora, zaštitnici prava pacijenata i to na: postupak zdravstvenog radnika i saradnika, kvalitet zdravstvenih usluga, vrijeme čekanja na uslugu i ostalo.

Za sve prigovore su posredstvom direktora i zaštitnice prava pacijenata sprovedeni postupci.

Ana Perišić
diplomirana pravnica

Kontakt:

E-mailom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Telefonskim putem: 050 684 - 143, 068 114-333, 069 621-691

Usmenim putem: Kancelarija službe za pravno - kadrovske poslove JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, utorkom i četvrtkom u periodu od 12 do 14 časova.

 

Zatražite mišljenje, savjet ili informaciju

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno Zakonom o pravima pacijenata Sl.list CG broj 40/2010 i 40/2011, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove ili zaštitniku prava pacijenata.

Po prigovoru pacijenta, direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana podnošenja prigovora, utvrdjuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom.