Stručni organi Opšte bolnice Bijelo Polje su:

Stručni kolegijum
Komisija za unaprijeđenje kvaliteta rada

KOMISIJA ZA UNAPRIJEĐENjE KVALITETA RADA:
Predsjednik:

Dr Sekulić Cvijeta, ljekar specijalista internista-kardiolog

Članovi:
Dr Nanevski Jasminka, specijalista radiolog

Dr Miladinović Duško, specijalista opšte hirurgije

Suljević Mensura, dipl.pravnik

KONTROLA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI I FORMIRANJE NOVIH KOMISIJA
U cilju podizanja nivoa zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga u ustanovi, formirana je nova Komisija za Kontrolu kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga u sastavu:

Dr Budimir Rakonjac, specijalista internista-nefrolog, predsjednik
Dr Milan Madžgalj, specijalista neurolog, član
Dr Almedin Hrapović, specijalista ortoped, član
Dr Sekulić Cvijeta, specijalista internista-kardiolog, član
Dr Vesna Cvijović, specijalista ginekolog, član
Komisija je započela aktivnosti sprovođenjem ankete o primjeni nacionalnih vodiča, a nastaviće sa podizanjem kvaliteta zdravstvenih usluga.

KOMISIJA ZA PRAĆENJE, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA
U cilju praćenja, sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, formirana je nova komisija za praćenje, sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u sastavu:

dr Čindrak Izet, infektolog
Janković Vesko, glavni tehničar
dr Erović Ifeta, spec. higijene
Nedović Rade, glavni tehničar hirurškog odjeljenja
Kaljević Olivera, glavni tehničar internog odjeljenja
dr Kajević Sabahudin, spec.anesteziolog
dr Ivan Bošković, spec. ginekolog
dr Admir Šabanović, epidemiolog
Radom komisije u slučaju potrebe i pojave infekcija u bolnici će upravaljati i koordinirati direktorka ustanove dr Biserka Bulatović. Za nadzor komisije za praćenje, sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija formiran je i Tim za nadzor.

Tim za nadzor:

Dr Admir Šabanović, specijalista epidemiolog
Dr Ifeta Erović, specijalista higijene u HES službi DZ Bijelo Polje
Blagoje Vuković, sanitarni tehničar u HES službi DZ Bijelo Polje