Začeci zdravstva u Bijelom Polju, datiraju jos od 1913. godine, kada su radila dva ljekara i to to dr Refik Sahinagić i dr Pero Josif i time udarili temelje zdravstvene zaštite tadašnjeg Bijelog Polja. Godine 1914., osnovana je Vojna bolnica na čelu sa Dr Jakovom Zarubicom.Bolnica u Bijelom Polju je osnovana 1923. godine, sa dr Mihailom Martinovićem, koji je radio do 1942. godine. Godine 1945., osnovana je bolnica stacioniranog tipa sa osnovnim sredstvima i malim kadrom. Danas Opšta bolnica u Bijelom Polju, izrasta u jednu savremenu zdravstvenu ustanovu sekundarnog nivoa sa savremenom opremom i stručno osposobljenim kadrom.