You are currently viewing 37.Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije

37.Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije

37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, biće održan u Bijelom Polju 23. i 24. septembra 2016. godine pod pokroviteljstvom Ljekarske komore Crne Gore – Podružnica Bijelo Polje. Po sedmi put u 45 godina dugoj istoriji, čast organizacije Sabora ljekara pripala je Domu zdravlja i Opštoj bolnici Bijelo Polje. Sabor ljekara je prilika za unapređenje znanja ljekara iz različitih oblasti medicine, poboljšanja dijagnostičkih postupaka i ishoda liječenja savremenim metodama, olakšanje usvajanja novih vještina i promociju napredka u stručnoj edukaciji… 

Komentariši