Sjever Crne Gore dobio digestivnog hirurga

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

Sjever Crne Gore dobio digestivnog hirurga Bjelopoljska bolnica nastavlja trend kadrovskih pojačanja.Direktorica Opšte bolnice Bijelo Polje dr Biserka Bulatović primila je u svom kabinetu dr Stevana Femića koji se vratio…

Continue Reading Sjever Crne Gore dobio digestivnog hirurga

Obavještenje za medije

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

U prethodnoj godini u bjelopoljsku Opštu bolnicu sa specijalizacije vratila su se tri ljekara. Završena je specijalizacija za ginekologa, otorinolaringologa kao i subspecijalizacija za neonatologa. U okviru plana dodjeljenih specijalizacija…

Continue Reading Obavještenje za medije

Obavještenje za medije

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

Fond zdravstva odobrio sredstva za proširenje odjeljenja psihijatrije Odlukom o raspodjeli sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2020.godinu Opštoj bolnici u Bijelom Polju oprijedijeljeno je 50 000 eura za proširenje…

Continue Reading Obavještenje za medije