Plan specijalizacija

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

U 2014 godini, dodijeljeno je 7 specijalizacija: 1 ginekologija, 2 opšte hirurgije, 1ORL, 1 ortopedija, 1 interna medicina i 1 radiologija, za koje smo nakon raspisanog konkursa i sprovedene procedure…

Continue Reading Plan specijalizacija

Donacije i prekogranična saradnja

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

U toku 2014. godine započet je projekat IPA fondova naše Ustanove i Opšte bolnice Foča, u vrijednosti 75.000.00 eura, za opremanje kabineta za gastroenterologiju i nabavku stuba za endoskopiju. Fondacija…

Continue Reading Donacije i prekogranična saradnja

Aktivnost sindikalne organizacije

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

Tokom 2014. godine, po pitanju stambene politike, menadžment bolnice, sindikat ustanove i Fond za solidarnu stambenu izgradnju, su nastavili sa realizacijom sredstava za izgradnju stanova sa ukupnom površinom od 150…

Continue Reading Aktivnost sindikalne organizacije

Adaptacija, renoviranje i izgradnja objekata

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

U decembru 2014. godine odlukom Vlade Crne Gore, odobrena su sredstva za adaptaciju internog odjeljenja, tako da će se u 2015. godini, nakon raspisanog javnog poziva, započeti adaptacija, u vrijednosti…

Continue Reading Adaptacija, renoviranje i izgradnja objekata