You are currently viewing Služba za laboratorijsku dijagnostiku dobila hematološki analizator

Služba za laboratorijsku dijagnostiku dobila hematološki analizator

Služba za laboratorijsku dijagnostiku Opšte bolnice u Bijelom Polju dobila je danas vrijedan aparat koji je donirala turska agencija za medjunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA. Riječ je o hematološkom analizatoru najnovije generacije koji služi za brzu analizu krvne slike. Donacijom ovog aparata stekli su se kadrovsko-tehnički uslovi da se laboratorijske analize uskoro mogu obavljati i u Domu zdravlja Bijelo Polje, čime bi se u velikoj mjeri poboljšala zdravstvena usluga u ovom segmentu zdravstvene zaštite. 

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje – PR Milan Veličković 

Komentariši