Sjever Crne Gore dobio digestivnog hirurga

Sjever Crne Gore dobio digestivnog hirurga

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

Sjever Crne Gore dobio digestivnog hirurga

Bjelopoljska bolnica nastavlja trend kadrovskih pojačanja.Direktorica Opšte bolnice Bijelo Polje dr Biserka Bulatović primila je u svom kabinetu dr Stevana Femića koji se vratio sa subspecijalizacije iz digestivne hirurgije. Ovo je prvi digestivni hirurg u istori bjelopoljske bolnice i jedini digestivni hirurg na sjeveru Crne Gore.Digestivna hirurgija bavi se patologijom digestivnog sistema  medju koje spadaju bolesti žučne kese, pankreasa,jednjaka, želuca , jetre,tankog i debelog crijeva.

Dolaskom digestivnog hirurga , smanjiće se broj odlazaka pacijenata u Klinički centar Crne Gore , unaprijediti hirurgija, povećati broj i vrste operacije koje će se raditi u bjelopoljskoj bolnici.

U toku ove godine menadžment Opšte bolnice posebnu pažnju posvetiće nabavci savremene hirurške opreme kako bi hirurzi imali sve neophodne uslove za rad i potrebnu opremu.

.

PR SLUŽBA OPŠTE BOLNICE BIJELO POLJE