You are currently viewing Regulisanje parkinga u krugu bolnice

Regulisanje parkinga u krugu bolnice

Opšta bolnica je u saradnji sa komunalnom policijom je preduzela niz aktivnosti sa ciljem regulisanja saobraćaja u krugu bolnice i propisnog parkiranja.U toku je iscrtavanje parking mjesta kao i postavljanje odgovarajućeg saobraćajnog znaka na ulazu u krug bolnice. Sa vrlo jasnim pravilima ulaska i izlaska iz kruga bolnice uz propisno parkiranje menadžment bolnice želi uspostaviti nesmetano fukcionisanje sanitetske službe i efikasno reagovanje u hitnim slučajevima..

Komentariši