RAD SPECIJALISTIČKIH AMBULANTI

Specijalisticke ambulante rade svakog radnog dana od 7-15 casova.

NAZIV AMBULANTE
RADNO VRIJEME
NAPOMENE
1
ORTOPEDSKA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
2
UROLOŠKA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
3
HIRURŠKA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
4
ORL AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
5
OČNA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
6
NEUROLOŠKA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
7
ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA.
7-15h
RADNIM DANIMA
8
AMB ZA FIZIKALNU MEDICINU,REHABILITACIJU
7-15h
RADNIM DANIMA
9
GINEKOLOŠKA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
10
PEDIJATRIJSKA
7-15h
RADNIM DANIMA
11
DERMATOVENEROLOŠKA
7-15h
RADNIM DANIMA
12
INTERNISTIČKA
7-15h
RADNIM DANIMA
13
NEONATOLOŠKA AMBULANTA
7-15h
RADNIM DANIMA
14
GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA
2 PUTA MJESEČNO