css template

Putni nalozi

image

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Sl.list CG br.52/2014) JZU Opsta bolnica Bijelo POlje objavljuje nedjeljne izvještaje izdatih putnih naloga.