You are currently viewing Potpisan ugovor o izvođenju radova na adaptaciji za potrebe gastroenterološke sale

Potpisan ugovor o izvođenju radova na adaptaciji za potrebe gastroenterološke sale

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje na osnovu tendera objavljenog 17.03.2016.godine radi izbora izvođača za adaptaciju postojećeg prostora za potrebe gastroenterološke sale potpisala je ugovor sa konzorcijumom „INŽINJERINGPROMET“ DOO Bijelo Polje, „UNIPRED“ DOO Bijelo Polje.

Odabrani izvođač se obavezuje prema ugovoru sklopljenim 12.04.2016.godine da radove definisane ugovorom kompletno završi i preda naručiocu na upotrebu u roku od 30 dana,od dana zaključivanja ovog ugovora.

Završetkom ovih radova i nabavkom aparata za gastroskopiju i kolonoskopiju zdravstvena usluga i zaštita iz ove oblasti interne medicine prema planu i programu razvoja bolnice, imaće kao rezultat povećani stepen zdravstvene zaštite građana opštine Bijelo Polje kao i cijelog sjevera Crne Gore.

Komentariši