css template

Plan aktivnosti za suzbijanje rezistencije bakterija na antibiotike

29.12.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Crna Gora se ubraja u Evropske zemlje sa visokom stopom potrošnje antibiotika, te očekivano, zauzima visoko mjesto i među zemljama sa visokom stopom rezistencije. Rezistencija bakterija na antibiotike je jedan od najvažnijih globalnih tzv. „javnozdravstvenih“ problema, a najvećim djelom je prouzrokovana zloupotrebom antibiotika, tj. njihovom neracionalnom upotrebom.

'''Plan aktivnosti'''

Tim za antibiotike

29.12.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Rjesenje o formiranju tima za rukovanje antibioticima

'''Tim za antibiotike'''

Pravilnik o strucnom usavrsavanju i specijalizaciji

29.12.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Pravilnik o strucnom usavrsavanju i specijalizaciji

'''Pravilnik'''

Odluka o imenovanju zvizdaca

29.12.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Odluka o imenovanju zvizdaca

'''Odluka'''

Pravilnik o kućnom redu

24.05.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o uslovima boravka i ponašanja - kućnog reda JZU Opšta bolnica Bijelo Polje (u daljem tekstu bolnica:), kojim se uređuje organizovanje rada, prijem i smještaj bolesnika, njega i liječenje bolesnika, ostvarivanje prava bolesnika, boravak, ishrana, posjete bolesnicima, obaveze bolesnika i ponašanja u održavanju higijene, otpust bolesnika i postupak sa umrlim licima.

'''Pravilnik o kućnom redu'''

Pravilnik

04.05.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom JZU Opšte bolnice Bijelo Polje

'''Pravilnik'''

Sistematizacija

17.02.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

'''sistematizacija'''

Raspored radnog vremena u JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

17.02.2016. | Autor: JZU | Kategorija: Organizacija

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena, u JZU Opšta Bolnica Bijelo Polje, u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama ..

'''Raspored radnog vremena'''

Sema organizacije po odeljenima:

image

Sema organizacije službe:

image