You are currently viewing Opšta bolnica Bijelo Polje obezbijedila ureterorenoskop

Opšta bolnica Bijelo Polje obezbijedila ureterorenoskop

Opšta bolnica Bijelo Polje kupila je ureterorenoskop, aparat koji se koristi za ureterorenoskopiju. Ureterorenoskopija (URS) je minimalno invazivna,endoskopska procedura koja se koristi u eksploraciji,dijagnostici i terapiji oboljenja uretera( mišićno sluzokožne cijevi koja spaja bubreg i bešiku) i bubrežnih šupljina.Primjenjuje se u tretmanu kamena,suženja i tumora.

Urolitijaza je bolest koja se karakteriše formiranjem kamenova u mokraćnom sistemu. Urolitijaza, odnosno kalkuloza ili litijaza urinarnog trakta, jedan je od čestih vidova oboljevanja u svijetu u svim starosnim grupama stanovništva. Procenjuje se da se kod oko 15 odsto ljudi u toku prosečnog životnog vijeka stvara kamen u mokraćnom sistemu, i na ovu pojavu može da utiče više faktora: od genetskih i konstitucionalnih do socioekonomskih.

Ovu vrstu operacija u bjelopoljskoj bolnici obavljaće tim na čelu sa dr Dejanom Milandinovićem specijalistom urologije. 

Komentariši