Medanovići bb, Bijelo Polje, Crna Gora | E-mail: opsbpr@t-com.me
Obavještenje! Dr Biserka Bulatović imenovana za direktora Opšte bolnice Bijelo Polje

Obavještenje! Dr Biserka Bulatović imenovana za direktora Opšte bolnice Bijelo Polje

Članom 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list CG,br.3/16), između ostalog, propisano je da direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač država imenuje i razriješava ministar zdravlja na osnovu javnog konkursa.

Na osnovu Javnog konkursa za imenovanje direktora Opšte bolnice Bijelo Polje objavljenog 10.februara 2016.godine Ministar zdravlja Crne Gore dr Budimir Šegrt 01.03.2016.godine donio je odluku o imenovanju dr Biserke Bulatović za direktora Opšte bolnice Bijelo Polje.

U okviru programa rada i razvoja koji je dostavila dr Biserka Bulatović akcenat u mandatnom periodu je prije svega usmjeren ka efikasnom ostvarivanju očekivanih rezultata zdravstvene ustanove u pružanju dostupne,kvalitetne i blagovremene zdravstvene zaštite i ostvarivanje interesa zdravstvene ustanove, uz ekonomske i finansijske rezultate, u skladu sa glavnim ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima iz oblasti zdravstva, uključujući i Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu.

Close Menu