MENADŽMENT

Direktor Opšte bolnice Bijelo Polje

Dr. Biserka Bulatović, specijalista oftalmolog

Pomoćnik direktora

Duško Vojinović, diplomirani pravnik

PR Menadžer Opšte bolnice Bijelo Polje

Milan Veličković , diplomirani politikolog

Glavni tehničar Opšte bolnice Bijelo Polje

Janković Vesko , viši medicinski tehničar