Specijalisticke ambulante rade svakog radnog dana od 7-15 časova.