JZU Opšta bolnica obavlja sekundarni nivo zdravstvene zaštite za oko 70.000 stanovnika i pruža zdravstvenu zaštitu za opštine Bijelo Polje i Mojkovac. Zdravstvene usluge se pružaju i pacijentima Berana, Rožaja, Kolašina, Sjenice i Pljevalja. Opšta bolnica je smještena u 3 objekta na površini oko 8.500 m2 i okolnim zemljištem površine 30.000 m2.

Stručne konsultacije i dopunska dijagnostika se obavlja u saradnji sa KC Podgorica iz oblasti gastroenterologije, abdominalne hirurgije, patologije, interventne radiologije i ortopedije i urologije.

U 141 bolničkoj postelji godišnje se liječi 4.850 pacijenata, ostvareno je 39.100 BO dana, sa prosječnim boravkom od 8 dana. Godišnje se obavi 1450 operacija, porođaja 710, ambulantnihusluga 81.120, laboratorijskih analiza 16.993, broj dijaliza nagodišnjem nivou iznosi 2341, a broj davalaca krvi 1300.

Zdravstvene usluge u bolnici pruža 45 ljekara, od toga 36 ljekara specijalista, 9 ljekara na specijalizaciji, 4 subspecijaliste i jedan magistar.