You are currently viewing Donacija kompanije Mesopromet Opštoj bolnici u Bijelom Polju

Donacija kompanije Mesopromet Opštoj bolnici u Bijelom Polju

U prisustvu predstavnika medija i menadžmenta bolnice kao i ljekara odjeljenja za intenzivnu njegu juče su predstavnici Kompanije Mesopromet uručili EKG holter namijenjen monitoringu i dijagnostici hospitalizovanih pacijenata na Internom odjeljenju. 

Menadžer kompanije Sead Franca ukazao je na znacaj drustveno odgovornog ponasanja u vidu pomoci zajednici i zdravog odnosa privatnog sektora i vitalnih ustanova u našoj opštini.Takodje je napomenuo da će ova kompanija u narednom periodu…

Komentariši