ČLANOVI STRUČNOG KOLEGIJUMA

Stručni organi Opšte bolnice Bijelo Polje su:

Stručni kolegijum

Komisija za unapređenje i kontrolu kvaliteta rada

Stručni kolegijum:

Komisija za unapređenje i kontrolu kvaliteta rada:

Predsjednik:

Dr Sekulić Cvijeta, ljekar specijalista internista – kardiolog

Članovi:

  1. Dr Nanevski Jasminka, specijalista radiolog
  2. Dr Miladinović Duško, specijalista opšte hirurgije
  3. Suljević Mensura, dipl.pravnik