css template

Članovi stručnog kolegijuma

image

Stručni organi
Stručni organi Opšte bolnice Bijelo Polje  su: 
- Stručni kolegijum
- Komisija za unapređenje i kontrolu kvaliteta rada.

Stručni kolegijum :Komisija za unapredjenje kvaliteta rada:

Predsednik:
Dr Sekulić Cvijeta , ljekar specijalista internista-kardiolog

Članovi:
1. Dr Nanevski Jasminka, specijalista radiolog

2. Dr Miladinović Duško, specijalista opšte hirurgije

3. Suljević Mensura, dipl.pravnik