Biografija Dr Sead Ećo

Biografija Dr Sead Ećo

  • Post Author:
  • Post Category:Novost

B I O G R A F I J A

Dr Sead Ećo je rodjen 16.05.1973 godine u Rožajama. Potiče iz ugledne
bjelopoljske porodice od oca Dr Eća Šeća pedijatra-neonatologa i majke Rabije .
Nakon završene gimnazije, upisuje Medicinski fakultet u Nišu. Po zavrsetku
studija 2000 godine , počinje sa radom kao ljekar opste prakse u Domu zdravlja u
Bijelom Polju .Nakon obavljenog pripravnickog staza i polozenog strucnog ispita,
počinje sa radom u JZU Opštoj bolnici Bijelo Polje, koja ga upućuje za potrebe
ustanove na specijalizaciju iz interne medicine , koju zavrsava u Beogradu u julu
2009 godine , od kada radi na internom odjeljenju.
Za potrebe ustanove 2011 godine, se upućuje na užu specijalizaciju iz
gastroenterohepatologije a u novembru 2013 godine istu završava i nastavlja da
radi na internom odjeljenju i gastro kabinetu, kao prvi gastroenterohepatolog u
ustanovi.
Kao ljekar humanista, radeci posao koji voli, pomagao je bolesnim i svim ostalim
ljudima. Na poslu je bio omiljen I dobar kolega koji je ne stiteći sebe, svoj
maksimum dao medcini i borbi za zdravlje najugroženijih što je bio i njegov
životni moto.
Otac je troje djece , a supruga dr Aida Ećo je specijalista pedijatar u JZU Opštoj
bolnici Bijelo Polje. Starija sestra Dr Aida Kalač je takodje ljekar i radi u KC Crne
Gore, kao specijalista anesteziolog.