Medanovići bb, Bijelo Polje, Crna Gora | E-mail: opsbpr@t-com.me

Plan specijalizacija

U 2014 godini, dodijeljeno je 7 specijalizacija: 1 ginekologija, 2 opšte hirurgije, 1ORL, 1 ortopedija, 1 interna medicina i 1 radiologija, za koje smo nakon raspisanog konkursa i sprovedene procedure…

Continue Reading
Close Menu