Medanovići bb, Bijelo Polje, Crna Gora | E-mail: opsbpr@t-com.me

Obavještenje za medije

U prethodnoj godini u bjelopoljsku Opštu bolnicu sa specijalizacije vratila su se tri ljekara. Završena je specijalizacija za ginekologa, otorinolaringologa kao i subspecijalizacija za neonatologa. U okviru plana dodjeljenih specijalizacija…

Continue Reading

Obavještenje za medije

Fond zdravstva odobrio sredstva za proširenje odjeljenja psihijatrije Odlukom o raspodjeli sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2020.godinu Opštoj bolnici u Bijelom Polju oprijedijeljeno je 50 000 eura za proširenje…

Continue Reading
Close Menu