You are currently viewing Aktivnost sindikalne organizacije

Aktivnost sindikalne organizacije

Tokom 2014. godine, po pitanju stambene politike, menadžment bolnice, sindikat ustanove i Fond za solidarnu stambenu izgradnju, su nastavili sa realizacijom sredstava za izgradnju stanova sa ukupnom površinom od 150 m2 , čime će pomoći u rješavanju stambenih pitanja za 13 radnika (jedan stan od 50 m2 će biti kadrovski, a za ostalih 100 m2, radnici će učestvovati sa 20 % sredstava od vrijednosti stana).

Komentariši