You are currently viewing Adaptacija i rekonstrukcija internog odjeljenja

Adaptacija i rekonstrukcija internog odjeljenja

U toku su završni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji internog odjeljenja . Kao što je javnost upoznata na osnovu odobrenja Vlade Crne Gore Direkcija javnih radova je iz sredstava kapitalnog budžeta za 2015. godinu, obezbjedila 85.000 evra za rekonstrukciju i adaptaciju objekta.Cilj adaptacijeje stvaranje higijensko -sanitarnih I tehničkih uslova koji će omogućiti komfornije uslove pacijentima na odjeljenju..Tokom trajanja radova pacijenti i medicinski personal je privremeno smješten u prostorije staračkog doma u Bijelom Polju. U toku ove nedjelje je planiran premještaj pacijenata i medicinskog personala u rekonstruisano i adaptirano Interno odjeljenje.Ovaj projekat je samo jedan u nizu planiranih , čiji je cilj da se u saradnji sa svim relevantnim partnerima i institucijama unapredjuju uslovi rada i nivoi zdravstvene zaštite I usluge ,slijedeći primjere pozitivne medinske prakse.

Komentariši