Nove operativne metode iz oblasti urologije

U bjelopoljskoj bolnici na hirurškom odjeljenju – odsjek za urologiju uvedena je nova operativna metoda - ureterorenoskopija sa litotrisijom kamena u ureteru, čime je kompletirana endoskopska aparatura od uretre do…

Continue Reading Nove operativne metode iz oblasti urologije