Medanovići bb, Bijelo Polje, Crna Gora | E-mail: opsbpr@t-com.me

Otvoreno Interno odjeljenje

U saradnji sa Direkcijom za javne radove i Opštinom Bijelo Polje završeni su radovi na rekonstrukciji I adaptaciji Internog odjeljenja Opšte bolnice . Izvršen je premještaj pacijenata iz prostorija staračkog…

Continue Reading
Close Menu